PICT0012.JPG

 

 

 

 

 Vill du synas här gratis?

Hur man eldar

Eldar du med ved eller funderar du på att börja med vedeldning? Grattis! Vedeldning är en av de billigaste och miljövänligaste uppvärmningsmetoder som finns!

 

De fyra faserna

 I princip kan brasan beskrivas i fyra förbränningssteg.    

 

UpptändningsfasUpptändningsfasen. Allt vatten skall torkas bort och lyftas upp genom skorstenen. Vatten är världens bästa kylmedel. I tio liter ved finns i bästa fall två liter och i sämsta fall fem liter vatten som skall kokas och lyftas upp genom skorstenen. Stora mängder oförbrända kolväten, bl a tjära, kommer upp i skorstenen. Temperatur ca 100º C).  

 

 

EldfasenEldfasen. Nu har vattnet försvunnit och veden brinner med rödaktig låga. Håller man en grillkorv över brasan blir inte korven riktigt varm utan mest sotig. Förbränningen kan även kallas kolmila eller tjärdal. Temperaturen stiger snabbt till 400ºC.

 

 

Gasförbränning

 

Gasförbränning. Lågorna på veden frigör gaser som börjar brinna. Blåaktiga, nästan osynliga lågor brinner sekundärt långt från veden. Nu börjar förbränningen bli bra. Temperaturen är nu 800 - 900 ºC.

 

 

Glödande kolKolförbränning.  Glöden knastrar och svaga blåaktiga lågor fladdrar. Temperaturen är cirka 800ºC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som beskrivits ovan gäller i vanliga, småskaliga anläggningar. I verkligheten blir det en oreda av temperaturer i en panna eller spis, beroende på nya vedinlägg, hur veden ligger, förbränningsrummets utformning, hur syretillförsel sker etc.

 

I stora värmeverk sker förbränningen i "flytande" bäddar av het (800ºC ) sand, som likt en eldstorm rusar runt i hela förbränningen. Dessa stora anläggningar kyls ej ned av inkommande fuktig ved utan allt förgasas omedelbart till små glödande korn. De heta vattenångorna som kommer med i avgaserna, kan tas tillvara i värmeväxlare. Stora anläggningar är alltså oberoende av vedens fuktighet och kan eldas med fuktig ved.

 

Källa: Skogsstyrelsen, länk.